“Öyleyse Sen Sevdiğinle Beraber Olacaksın.”

(Ey Resûlüm!) De ki: “Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.”.(3/31)

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (sas.) buyurdular ki:
“Ümmetim içinde beni en çok sevenlerin bir kısmı benden sonra gelenler arasından çıkacaktır. Onlar beni görebilmek için mallarını ve âilelerini fedâ etmek isteyeceklerdir.” (Müslim, Cennet, 12)


Enes bin Malik (r.a) anlatıyor: Rasûlullâh (sas.) Efendimiz’e bir adam geldi ve:
“– Yâ Rasûlallâh! kıyâmet ne zamandır?” dedi.
Efendimiz (sas.):
“– Kıyamet için ne hazırladın?” diye sorunca o da:
“– Allâh ve Rasûlü’nün muhabbetini…” cevabını verdi.
Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem (sas.) Efendimiz:
Öyleyse sen sevdiğinle beraber olacaksın.” buyurdular.


Enes (r.a) bu rivâyetin devâmında der ki:
“İslâm’a girmekten başka hiçbir şey bizi Allâh(C.C)’ın Nebîsi’nin “Muhakkak sen sevdiğinle berabersin.” sözü kadar sevindirmemiştir.
İşte ben de Allâh (C.C)’ı, O’nun Rasûlünü, Ebû Bekr’i ve Ömer’i seviyorum ve -her ne kadar onların yaptıkları amelleri yapamadıysam da- onlarla beraber olmayı umuyorum.”
(www.zinde.info)

0 yorum: